top of page
portrait-beautiful-young-girl-being-ques

F A Q

ČO SA STANE AK?

1 . NEMÁM PEVNÝ TERMÍN VÝUČBY?

Nevadí, s lektorom sa môžete dohodnúť z hodiny na hodinu.

2 . OCHORIEM A LEKCIA NEMÔŽE PREBEHNÚŤ, PREPADNE HODINA?

Lektorovi zavoláte a dohodnete si iný termín, lekcia neprepadá, podmienkou ale je zrušiť hodinu deň predtým. Pri neskoršom zrušení je hodina účtovaná.

?.png
?.png

3 . NEMÔŽEM VO VÝUČBE POKRAČOVAŤ ALEBO POTREBUJEM KURZ PRERUŠIŤ?

Nevadí, hodiny neprepadajú,výučbu môžete kedykoľvek obnoviť aj po dlhšej pauze. Hodiny je možné preniesť aj na iného človeka (rodinný príslušník, kolega, priateľ…) a tiež na iný stupeň.

4 . V PRIEBEHU JAZYKOVÉHO KURZU UISTÍM, ŽE MI ŠTÝL VÝUČBY LEKTORA NEVYHOVUJE?

Zavoláte do školy a v priebehu týždňa máte bezplatne nového lektora. A taktiež pri dlhodobej chorobe lektora. 

5 . NEVYČERPÁM DOHODNUTÉ HODINYA NECHCEM POKRAČOVAŤ V BUDÚCNOSTI?

V budúcnosti samozrejme nemusíte pokračovať, ale za dohodnuté hodiny Vám peniaze bohužiaľ nevraciame.

bottom of page