top of page
winner-little-tennis-girl-black-sportwea

MILUJEŠ TENIS

TAK AKO MY?

Tak poď s nami

na ANGLICKO-TENISOVÝ TÁBOR

ANGLICKO-TENISOVÝ TÁBOR V SPOLUPRÁCI  

S TENISOVOU ŠKOLOU TOMÁŠA KRIŠTOFA

 

PRE DETI VO VEKU 4 – 15 ROKOV

 

ANGLICKÝ JAZYK JE VEDENÝ

POD SKÚSENÝM LEKTOROM

 

ANGLIČTINA PREBIEHA HRAVOU

A SÚŤAŽIVOU FORMOU

 

 DETI SÚ ROZDELENÉ DO SKUPÍN

 

RÔZNE ŠPORTOVÉ AKTIVITY – BEDMINTON, STOLNÝ TENIS, FUTBAL, SKÁKANIE NA TRAMPOLÍNE, ATLETICKÉ SÚŤAŽE, VEDOMOSTNÉ KVÍZY ATĎ

 

HĽADANIE POKLADU

TAK ČO IDEŠ

S NAMI?

bottom of page